dilluns, 20 de maig de 2013

165. EL PROFETA DEL SEXE


Aquest testament nostre, aimat Cirineu, seria injust si no retés gratitud i admiració al mestre que tingué la paciència d'aguaitar al nostre pou. Víctor Gayà, psicòleg contestatari i escriptor original, encertà plenament en tots els caires, però on clavà el dard ben al centre de la diana fou en el títol: "Jaume Santandreu, el sexe del profeta".
"Víctor Gayà -explica l'editor a la contraportada del llibre- ens ofereix en aquesta apassionant "psicobiografia", no només una visió estereoscòpica d'un personatge singular i polièdric, sinó també moltes de les claus que poden explicar l'adveniment del profeta i molts dels elements que ajudaran a treure l'entrellat que ha ordit el sexe".
No fa gaire, el millor autor de “Mallorquins en diàleg” ens manifestà el seu desig de posar el dia el rellotge de la nostra vida, tot repassant aquests darrers quinze anys nostres. Creiem que tots els Jaumes han madurat i s'han desprès de les darreres pelleringues que mal tapaven les seves nueses.
Tanmateix, volem formular un anhel d'agonitzants. Voldríem capgirar el títol del treball. En lloc de "El sexe del profeta", posar -gravat a foc- "El profeta del sexe".
Donaríem per ben patit tot el nostre esgarrifant Calvari d'homosexuals convictes i confessos per ser fita d'alliberament per als, encara, encadenats de la nostra santa nissaga de maricons perduts.

1 comentari:

  1. Pel que hem pogut esbrinar Mallorquins en diàleg és el nom que rebia la collecció avui dia anomenada En diàleg, de Lleonard Muntaner, editor. La collecció va engegar amb el primer el 1996 i n'ha tret el vint-i-sisè el 2018. El sexe del profeta, de Víctor Gayà, n'és el segon i va sortir l'any 1997. Té dues-centes vuit pàgines; part de les quals reprodueix converses entre el biògraf i en Jaume.

    La nota editorial diu:
    "Combinant rítmicament la narració i el diàleg, Víctor Gayà ens aproxima a la raó, a l’acció i a la passió de l’autèntic Jaume Santandreu, el conegut profeta de la marginació a Mallorca. En aquestes pàgines, però, també coneixerem les seves accions polítiques, les seves provocacions públiques i la seva posició de capellà en actiu, maleït i maleïdor, així com la seva notable dedicació a la literatura, com a poeta i com a narrador. D’aquesta manera, Gayà no sols ens mostrarà una visió estereoscòpica d’un personatge singular i polièdric, sinó també moltes de les claus que poden explicar l’adveniment del profeta i molts dels elements que ajudaran a treure l’entrellat que ha ordit el sexe."

    En podeu veure la fitxa a https://www.lleonardmuntanereditor.cat/product/jaume-santandreu-el-sexe-del-profeta/

    ResponElimina