diumenge, 27 de setembre de 2015

PROJECTE HOME DE BALEARS DEIXA L’ESGLÉSIA.


El Projecte home ha nascut i crescut des de l’església, per l’església i amb l’església. Talment com es proclama al cànon de la missa referint-se al Salvador:"En ell, per ell i amb ell"
Aquesta afirmació s’acompleix en tots els llocs del món on es practica aquest sistema del Vaticà per redimir els captius de la droga. Però a Mallorca aquest entroncament Església – Projecte Home ha estat una constant clamorosa, ben mirat espectacular. Al llarg de molts d’anys el Projecte Home i el seu sacerdotal president han estat la nau insígnia de l’església mallorquina respecte a la seva projecció social. Pel bisbe don Teodor, que regí,molts d’anys, amb mà ferma i decidida, la nostra diòcesi el Projecte Home i el seu president – “tanto monta monta tanto” – fou la nineta dels seus ulls. Per la incommovible protecció episcopal els millors locals de les monges foren cedits al Projecte. De bracet amb el bisbe i la reina, mossèn Bartomeu Català ha pogut aconseguir que se li obrissin les portes de la majoria d’ajudes, privilegis, afectes, adhesions i subvencions.
Fa uns mesos el Projecte Home ha deixat l’església. Havia sentit campanes respecte a aquest pacífic i silenciós divorci. Però l’afirmació m’ha arribat casualment través del butlletí oficial del Bisbat de Mallorca, que no llegeixen ni les rates de sagristia. La nota del dia 3 de març diu textualment: “El Sr. Bisbe de Mallorca, en virtut de les seves competències com a president del patronat de la Fundació canònica Hombre Libre, i escoltat el parer unànime del Patronat de la Fundació, ha concedit la seva autorització perquè es procedeixi a traspassar la Fundació Canònica a Fundació Civil, que a partir d’ara s’anomenarà• Fundació Projecte Home Balears•, quedant ipso facto extingida la Fundació Canònica”
Un cop més s’ha complit la regla universal de les relacions humanes que proclama que “l'amor és un equilibri d’egoismes i que tot dura mentre compensa” Simplement, amb el nou, preciós i immens casal el projecte Home no necessita convents. Per altra banda als dirigents de l’acció social de l’església no els interessa ser convidats de pedra a un àpat on ells no pinten ni una regadora.
Mentrestant el matrimoni reina emèrita amb el benemèrit president del Projecte Home segueix més fort que mai. Ambdós es necessiten. Tomeu Català per seguir sent el personatge més intocable de la història de Mallorca i la reina per rentar la seva imatge amb el baptisme d’un premi Nòbel de la Pau.
Malgrat el respecte més que sagrat que guarden els mitjans de comunicació amb un sant viu i exposat a les ensopegades del camí, com és Mossèn Català, mentre permeten les crítiques als sants morts com el petrer aregador dels indis, és just i necessari que l’opinió pública tingui notícia d’un canvi radical dins la Fundació més privilegiada de Mallorca.
Res hi hauria a aclarir si els milions que recapta a palades el Projecte Home procedissin tan sols de les arques públiques que tenen caus oficials de reclamació, però des del moment que un caramull immens d’aquests milions provenen d’aportacions privades, es fa urgent i necessari que tothom conegui de quin punt es calça l’exèrcit de salvació dels drogoaddictes. Estic segur que tota la gent, començant pels agents de la comunicació, creu que el Projecte Home pertany a l’Església. No pot ser d’altra manera si hom té en compte que la màxima figura, el fac totum del Projecte, segueix sent un capellà amb ofici i benefici dins l’església mallorquina.
Em sembla molt bé que tothom s’ajunti i es separi segons li doni la realíssima gana mentre els canvis es facin sense crear confusió. Tots tenim dret a saber a on van a parar les nostres solidaritats. Aquest dret és intocable i sagrat per les persones humils i cristianes que es pensen que el Projecte Home és una obra de l’església, com ho és Caritats. A hores d’ara el Projecte Home és una organització laica que du cera del Corpus.

1 comentari:

  1. Jaume Santadreu tenc 33 anys sonc mallorquina no crec em cap partic politic i mens en disculpi el la Iglesi i segons quins elements no voste.
    Al vaix seguint i el conec de fa molt de tens, jo no sonc una jove normal, sempre me aferrat o e volgut ayudar tenir amigs perersonas del carrer sense un sostre, o etc cosa que a cameva una familia Mitja catalolica apostlocica i en Politiquiria no u vouven molbe, Ido tot lo que voste explica, o conte madrada mold , tal vagada tendría que 10 mes con voste que toqui nasos con voste , que lo quesa de fe agent no mira per ningu, inorants,humans, de sa vida.POlitics NO politics. i lels bufes arrogans que viuen be a les sevas case i no pasen ni fret ni fam.Esper que colque dia tengui el pler de conexerlo SR. Jaume Santandreu

    ResponElimina