dilluns, 16 de setembre de 2013

ENS COMANDA UN CALIFALa genètica és el primer i definitiu principi per a un pagès. La pregunta clau per als nostres assenyats homes de terra la formula Tià de Sa Real. Aquest geni de la nostra pagesia, condemnat pel destí a viure dins la pobresa, per conèixer un personatge, abans de res es demanava: "De quines egües ve?
Aquesta mateixa pregunta se la fan tots els propietaris, menadors i aficionats dels cavalls de carreres. Al full d'inscripció dels pura raça de trot hi figura els seu arbre genealògic. De la transcendència d'aquest dogma biològic n'és un expert el savi i famós carrerista de pro, el nostre estimat i admirat doctor Francesc Bujosa.
El pare de la ciència genètica, l'inefable frare Mendel, demostrà que una quarta o cinquena generació pot sortir pura. Els pastors eren ben conscients que d'una guarda d'ovelles tota blanca podia néixer un anyell totalment negre.
Per altra banda, ens resulta evident que cap comentarista deixarà de tenir en compte, com una dada definitiva i definitòria, per adduir l'exemple més clamorós, l'origen africà del president Obama.
I tot per recordar que el nostre califa Bauzá és, per via directa, la quarta generació d'una turca. La besàvia de l'impresident fou deportada des de Turquia a Son Servera per un mercader exòtic. Per portar la criada de la senyora del poble una gel·laba amb una botonada d'alt a baix, la gent li posà el malnom de "Na Botona". Així, el padrí del nostre estrany mandatari fou conegut per "En Botons".
Crec que la rara anatomia del nostre dictador se'ns escapa perquè cap analista té en compte el seu proper -segons Mendel properíssim- origen turc. Bauza és un turc. No sé, ni m'importa, si ho és de cos; no és el meu tipus. És evident que ho és de mode de ser i d'actuar.
Si partíssim, com a homes de terra, d'aquesta base genètica s'aclaririen moltes actituds del nostre califa. Fins i tot comprendríem la seva alegria secreta quan Istanbul va guanyar a Madrid en la desastrosa pugna pels Jocs Olímpics de 2020.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada